Skutki wpływu alkoholu na zdrowie

Najpierw taka − używana u mnie na terapii − podstawowa, prosta definicja uzależnienia od alkoholu: „alkoholikiem jest ten i tylko ten, kto nie panuje nad ilością wypijanego alkoholu”.

I druga prawda: „uzależnienie od alkoholu jest w 100% śmiertelne”! Można żyć, kiedy podejmie się terapię i całkowicie zmieni swoje życie.

Śp. wspaniały profesor, Wiktor Osiatyński, mawiał: „Na wątrobę umierają pijacy, śmierć na alkoholizm to niezdiagnozowany atak serca, a jeszcze częściej wypadek, utopienie, uśnięcie z papierosem, czego konsekwencją jest uduszenie, itp.”. Nigdy nie spotkałem na cmentarzu pomnika z napisem „Zmarł na alkoholizm”, często spotykam napis „Zginął śmiercią tragiczną”!

Jasne jest, że alkohol ma zgubny wpływ na zdrowie osób pijących. Jednak osoba uzależniona zawsze, niestety, wytłumaczy sobie potrzebę napicia się, usprawiedliwi oraz bezdyskusyjnie „przekona”, że: oczywiście to prawda – Franek zmarł, ale Jaaaa?! Przecież wątroba się regeneruje, a po „pijaku” nie jadę (− jeszcze −). Tak właśnie działa Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania, który przede wszystkim oszukuje pijącego; pozostałe osoby, te najbliższe, prawdę już dobrze znają. Ten mechanizm, to zaprzeczanie oczywistym faktom pozwala osobie uzależnionej napić się jeszcze raz.

Osoba uzależniona niszczy swoje zdrowie, ale również przyczynia się do pogorszenia zdrowia osób sobie najbliższych! Nie jestem lekarzem, więc ograniczę się tylko do zasygnalizowania skutków, jakie wywołuje wpływ alkoholu na zdrowie osób pijących. 

Powikłania somatyczne (fizyczne) dotyczą:

Układu nerwowego – w tym zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, padaczka alkoholowa itp.

Układu pokarmowego – w tym uszkodzeń śluzówki, wątroby, trzustki.

Układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia alkoholowa, zaburzenia rytmu pracy serca, choroba wieńcowa, zaburzenia hematologiczne i choroby naczyń mózgowych.

Układu oddechowego – przewlekłe zapalenia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli.

Układ moczowy – ostra niewydolność nerek, dna moczowa.

Układ endokrynny – nieprawidłowe wydzielanie hormonów – testosteronu i luteotropiny.

Układ odpornościowy – spożywanie (nadmierne i przewlekłe) alkoholu hamuje funkcje układu odpornościowego, co umożliwia rozwijanie się takich chorób, jak zakaźne, zapalenie płuc, gruźlica, a nawet choroby nowotworowe.

Powikłania psychiatryczne:

To ostre zespoły abstynencyjne, przechodzące często w psychozy alkoholowe, takie jak: majaczenie alkoholowe (majaczenie, drżenie, delirium tremens, „biała gorączka”), ostra halucynoza i przewlekłe psychozy alkoholowe, paranoja alkoholowa oraz psychoza Korsakowa.