Odwyk

Nie pasuje mi to słowo − odwyk.

W Słowniku Języka Polskiego PWN – „odwyk pot. <leczenie odwykowe>”.

Sięgam do Internetu, szukam i… znajduję praktycznie opis terapii wg. modelu Minnesota.

W szkołach, na licznych kursach i spotkaniach, w których uczestniczyłam, również nie używało się słowa „odwyk”. Przy kieliszku, w knajpie, „na kacu”, w tzw. „menelskich rozmowach” (i piszę to z szacunkiem) słowo to funkcjonuje, ale fachowcowi raczej nie wypada go używać, więc pozostańmy przy słowie TERAPIA.

I to jest to słowo, które lubię: terapia – leczenie – zmiana. Tak rozumiem zadanie naszego ośrodka terapii uzależnień Rozwój Trzeźwej Osobowości.

Dziś w terapii stosuje się wiele metod, o których piszę. Wszystkie te wiadomości możecie znaleźć w zakładce Terapia oraz Metody terapeutyczne.

„Leczenie odwykowe – określenie terapii uzależnień, a zwłaszcza alkoholizmu. W Polsce ośrodki zajmujące się leczeniem odwykowym istnieją od początków dwudziestego wieku. Obecnie leczenie jest w nich oparte głównie na tzw. modelu Minnesota (łączenie psychoterapii grupowej i pracy nad Dwunastoma krokami AA). Ponadto stosuje się psychoterapię poznawczo-behawioralną, terapię krótkoterminową BSFT oraz farmakoterapię. Wbrew mitom leczenie uzależnień jest dosyć skuteczne (w najlepszych ośrodkach ok. 30%)” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie_odwykowe).

Odwyk to szare pomieszczenia i szarzy ludzie, to detoks i walka o życie w nienajlepszych warunkach polskiego lecznictwa psychiatrycznego. Na ten temat piszę na swoim blogu w felietonie „Życie?!” z dnia 30.08.2017 r. (https://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/blog/zycie-2017-08-30).

Poniżej podaję kilka synonimów  słowa „odwyk”. Proponuję jednak używać słowa TERAPIA − lepsze, cieplejsze, bardziej zrozumiałe.

Chciałbym dodać swoje pięć groszy do „kontekstu abstynencyjnego”. I znowu padnie „nie lubię”! Nie używam!

Tak, w terapii ośrodka RTO używamy słowa TRZEŹWOŚĆ. Robimy w naszym ośrodku wszystko, aby pacjenci TRZEŹWIELI. Abstynencja to tylko (choć dla niektórych aż) niepicie. My stawiamy na trzeźwość, która wiąże się z rozwojem, ze zmianą samego siebie.

O detoksykacji piszę w Vademecum (https://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/vademecum/detoksykacja).

Słowo „odwyk” ma swoje zamienniki. W „Słowniku synonimów języka polskiego”* znajdujemy wiele innych określeń, nawet z podziałem na grupy znaczeniowe i różne konteksty.

Najważniejsze grupy znaczeniowe i konteksty to: kontekst odwykowy, kontekst abstynencyjny, kontekst zakładu odwykowego, kontekst detoksykacji.

Z kolei w zależności od kontekstu znajdujemy następujące synonimy:

– w kontekście odwykowym

 •   kuracja odwykowa,
 •  leczenie odwykowe,
 •  oddział odwykowy,
 • odwykówka,

– w kontekście abstynencyjnym

 •  abstynencja,
 •  brak nałogu,
 •  trzeźwość,

– w kontekście zakładu odwykowego

 •  odwykówka,
 • zakład odwykowy,

– w kontekście odwykowym

 •  detoks,
 • detoksykacja,
 • odtrucie,

– w kontekście detoksykacji

 •  detoksykacja,
 •  odzwyczajanie.

 *„Słownik synonimów języka polskiego” https://synonim.net/synonim/odwyk