Leczenie alkoholizmu

Leczeniem uzależnienia od alkoholu zajmują się ośrodki terapii uzależnień, przychodnie i oddziały leczenia uzależnień i (jak to się jeszcze dziś nazywa) współuzależnień.

Leczenie odwykowe – wolę słowo terapia uzależnień!
Bardzo często nie da się rozpocząć właściwej terapii bez przeprowadzenia detoksykacji pacjenta. Następuje przerwanie ciągu i odtruwanie organizmu, przy tym leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych. Najważniejsze jest jednak, aby u pacjenta rozbudzić świadomość problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu. Musi on uznać swoją bezsilności wobec uzależnienia; poddać się i dopuścić do siebie wizję życia trzeźwego, wtedy będzie w stanie stworzyć plan zmian swoich zachowań i próbować konsekwentnie wprowadzać je w życie. Wiedza o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych pomoże pacjentowi w trenowaniu umiejętności zapobiegania nawrotom picia.

Rehabilitacja
Terapia to dopiero początek drogi. Po opuszczeniu ośrodka terapii uzależnień pacjent styka się z rzeczywistością, przed którą często chciałby uciec. Z terapii wyszedł zaopatrzony odpowiednie narzędzia i „plan na wyjście”. Czy potrafi z nich skorzystać? Czy wytrwa?

Niezmiernie ważnym punktem jest uświadomienie pacjentowi, że nie jest sam ze swoją chorobą, że oprócz indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej, które mają go wspierać w zrozumieniu samego siebie i rozwiązywaniu własnych problemów, istnieje cała społeczność AA. Jej członkowie, starsi i młodsi „stażem”, są dla siebie zawsze, w każdej sprawie; rozmawiają, pomagają, wskazują wyjście z trudnych sytuacji, wspierają w chwilach słabości. Znalezienie „swojej” grupy AA, regularne uczestniczenie w mitingach czy też w spotkaniach grup wsparcia jest podstawą dla dalszego rozwoju. Właśnie, Grupa Wsparcia prowadzona przez terapeutę ze zwrotami, oczywiście życzliwymi, oraz tematami proponowanymi przez uczestników może komuś odpowiadać bardziej. Jak w reklamie – wybór należy do ciebie! Tylko coś rób, pracuj nad zmianą.

Kiedy już osoba uzależniona umocni się w dążeniu do trzeźwości, nauczy się korzystać z różnych, w tym ambulatoryjnych, form wsparcia (np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne), będzie mogła pomyśleć o nawiązaniu lub odnowieniu kontaktu z rodziną czy o zachęceniu najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej. Pamiętajmy jednak, że terapia oraz trzeźwienie to proces. „Daj czas czasowi… ale do czasu”.

Zmienią się priorytety. Dbanie o higienę psychiczną − umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej, poza tym troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną staną się niezbędnymi elementami planu na każdy dzień.

W zależności od potrzeb, od samooceny będzie to też czas na rozpoczęcie systematycznej terapii w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień.

Samorealizacja i trzeźwość
Jeśli osoba uzależniona stosuje się do wszelkich zaleceń, jakie uzyskała w ośrodku terapii uzależnień lub jakie wyniosła ze spotkań wspólnoty Anonimowych Alkoholików lub Grupy Wsparcia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że utrzyma trzeźwość, będzie się rozwijała.

Powrót do normalnego życia po terapii jest momentem trudnym, ponieważ pacjent musi często szukać nowych zainteresowań, musi przeprowadzić weryfikację znajomych, bo bardzo często byli to jedynie dobrzy kompani do picia. To jest całkowita zmiana stylu życia, uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich, czas rekonstrukcji więzi rodzinnych i troski o odbudowę uczuć i zaufania.

Alkohol był do tej pory wszystkim i zastępował wszystko. Trzeba więc wypełnić pustkę, jaką zostawił po sobie (ja to nazywam pustym worem, który należy wypełnić), czymś całkiem innym. O zmianie zainteresowań już pisałem, czas więc na twórcze wykorzystanie czasu wolnego, blisko natury, może z rodziną, dla której do tej pory nie było czasu i miejsca. Można też swoje doświadczenia przekazywać innym osobom, które potrzebują pomocy, bo choroba alkoholowa pozbawiła je wszystkiego. Angażowanie się w pomaganie innym jest bardzo dobrym sposobem na pomaganie samemu sobie.

Jeśli osoba uzależniona od alkoholu jest w stanie w ten sposób realizować swoje postanowienia, to można wtedy powiedzieć, że nastąpiła pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha.

W naszym ośrodku stosujemy autorski program terapii, czerpiący z pięciu sprawdzonych na świecie nurtów terapeutycznych (model integracyjnej psychoterapii uzależnień, podejście holistyczne, terapia poznawczo-behawioralna, Program Minnesota, a ostatnio również terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – TSR). Więcej o naszych metodach

Co niezmiernie ważne – prowadzimy terapię w przyjaznym, spokojnym i oddalonym od miejskiego zgiełku miejscu, w kameralnych warunkach i niewielkiej grupie osób. Decydując się na przyjazd do nas możesz liczyć na w pełni indywidualne podejście, niczym nieskrępowaną rozmowę, a także pomoc w znalezieniu wyjścia z choroby alkoholowej. Sprawdź ofertę terapii.