Dorosłe Dzieci Alkoholików

To kolejny trudny temat. Mówimy o stygmatyzowaniu, staramy się nie mówić o alkoholiku, o osobie współuzależnionej, a tu „prosto z mostu” DZIECKO ALKOHOLIKA! Okropne!

W swojej pracy terapeutycznej spotykałem się z takimi osobami, próbowałem pomagać, ale… to bardzo trudne, bo zdarza się często, że to już dorośli, którzy z traumą z dzieciństwa maszerują przez życie uznając, że „to ich problem i dadzą sobie radę”.

Czy tak się dzieje? Niestety nie, ten syndrom, ten okropny kolec przeszkadza im w funkcjonowaniu. Często zdarza się również, że „problem” DDA ujawnia się w trakcie terapii uzależnień i wówczas łatwiej jest te osoby zaprosić do kolejnej pracy, która pozwoli lepiej żyć! Wiek nie ma tu znaczenia na terapię udają się osiemnastolatkowie, jak i dużo starsze osoby.

Teraz niestety będzie znowu „sucho”, ale chcę przytoczyć definicję i nieco teorii…

Syndrom DDA

Zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach.

Cechy dzieci z rodzin alkoholowych:

 • Dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne.
 • DDA mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca.
 • DDA kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę.
 • DDA osądzają siebie bezlitośnie.
 • DDA trudno nawiązać bliskie kontakty.
 • DDA przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu.
 • DDA bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania.
 • DDA myślą, że różnią się od wszystkich innych.
 • DDA są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne.
 • DDA są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje.
 • DDA ulegają impulsom.