Anonimowi Alkoholicy

W roku 1935 w miejscowości Akron, stan Ohio (USA), spotkało się dwóch mężczyzn uznawanych za „beznadziejnych alkoholików”. Rozmawiali bardzo długo i… nie wypili kropli alkoholu!

Bill W. i Doktor Bob, bo o nich mowa, są uważani za twórców wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Dziś na całym świecie, w ponad 153 krajach działają grupy AA, w Polsce jest ich około 1800.

To jest siła, to jest moc POMAGANIA!

Anonimowi Alkoholicy działają na podstawie 12 Kroków i 12 Tradycji AA.

Kroki to program rozwoju duchowego, to droga trzeźwienia. Tradycje to „Konstytucja” AA.

Dla mnie, Marka alkoholika (i terapeuty) trzeźwiejącego już od wielu lat, uczestniczenie w mityngach AA to podstawa utrzymania trzeźwości, podstawa mojego rozwoju. AA to nowe przyjaźnie, AA to bezpieczeństwo moje i moich bliskich.

Na naszym blogu praktycznie w większości felietonów do AA się odwołuję. Oto przykłady:

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/lagodniej-pozytywniej-radosnie/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/i-kolejnych-24-godzin/

28 czerwca 2016

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/nie-ma-zlych-mitingow/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/do-przyjaciol-z-malego-mazurskiego-miasteczka/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/wracam-do-obowiazkow-czyli-slowo-samozwanczego-rzecznika/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/miting-aa-potrzebny-jak-powietrze/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/rocznicowy-miting/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/czy-warto-trzezwiec/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/mowmy-na-temat/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/miting-czy-grupa-wsparcia/

http://rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/przywrocmy-sponsora-czyli-dziekuje-ci-bogdanie/

Każdy trzeźwiejący alkoholik powinien zaopatrzyć się w co najmniej dwie podstawowe książki, tj. „12 kroków i 12 tradycji AA” oraz w tzw. „Wielką Księgę” czyli książkę pod tytułem: „Anonimowi Alkoholicy”

 

PREAMBUŁA AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu

 

DWANAŚCIE KROKÓW

Krok Pierwszy

„Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem”.

Krok Drugi

„Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie”.

Krok Trzeci

„Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy”.

Krok Czwarty

„Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny”.

Krok Piąty

„Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów”.

Krok Szósty

„Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru”.

Krok Siódmy

„Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki”.

Krok Ósmy

„Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim”.

Krok Dziewiąty

„Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych”.

Krok Dziesiąty

„Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów”.

Krok Jedenasty

„Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia”.

Krok Dwunasty

„Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach”.