Metody terapeutyczne

Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, współpraca ze specjalistami oraz kolejne profesjonalne szkolenia zawodowe, pozwoliły mi wypracować własny styl i metody pracy.

W ośrodku prowadzony jest więc autorski program terapii uzależnień, jednocześnie czerpiący z doświadczeń i umiejętności najlepszych, w tym również ze sprawdzonych w Polsce i na świecie metod terapeutycznych. Program terapii był konsultowany z wysokiej klasy specjalistami, m.in. z doradcami dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opiekę merytoryczną nad pracą Ośrodka sprawuje mgr Paweł Lewicki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Na program RTO składają się elementy z kilku nurtów terapeutycznych:

 • integracyjna psychoterapia uzależnień,
 • podejście holistyczne,
 • terapia poznawczo-behawioralna,
 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR),
 • Program Minnesota.

Jednocześnie nie zapominamy o tym, że w każdym ośrodku leczenia alkoholizmu i ośrodku terapii uzależnień najważniejsi są pacjenci (lub „klienci”, jak mówi się w niektórych nurtach). Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i bieżące dostosowywanie zarówno metod, jak i programu do potrzeb i zasobów konkretnych osób.

Integracyjna psychoterapia uzależnień:

Jak piszą twórcy modelu − prof. Jerzy Mellibruda i Zofia Sobolewska-Mellibruda − „jest [on] koncepcją integracyjną, w której staramy się połączyć w sposób całościowy idee i rozwiązania praktyczne z wielu różnych źródeł, a zwłaszcza związanych z:

 • doświadczeniami i ideami programu XII Kroków Anonimowych Alkoholików,
 • podejściem terapii behawioralno-poznawczej i teorii uczenia społecznego,
 • podejściem terapii humanistyczno-egzystencjalnej,
 • podejściem psychodynamicznym.”

Tego uczyłem się w szkole terapeutów, to ćwiczyłem i opanowałem. Na tej metodzie buduję swój warsztat dialogu i relacji z pacjentem.

„Człowiek jest jak dom o czterech pokojach – jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha.”

To podejście holistyczne, „całościowe” patrzenie na człowieka (któremu chcę pomóc, bo mi zaufał).

Terapia poznawczo-behawioralna:

Jest to rodzaj rozmowy na temat tego:

 1. Jak postrzegamy samych siebie, świat i innych.
 2. W jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.

Ten rodzaj terapii zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to z kolei najnowszy trend w terapii – nie tylko związanej z leczeniem uzależnień. Główne hasła TSR:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
 3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
 4. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

W swojej pracy nie zapominamy również o „starej, dobrej Minnesocie”, stosowanej przez lata w pracy z osobami uzależnionymi, a czerpiącej pełnymi garściami z doświadczenia Anonimowych Alkoholików.

Idea podejścia do alkoholizmu i jego leczenia według modelu Minnesota narodziła się w USA na przełomie lat 40. i 50. Założenia wstępne polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików zdrowiejących przy pomocy wspólnoty AA, na zindywidualizowanym podejściu do leczenia, z aktywnym udziałem rodziny pacjenta, realizowanym w warunkach intensywnego, 28-dniowego programu stacjonarnego.

Model Minnesota ewoluował przez lata, a dziś do jego podstawowych założeń należą:

 1. Traktowanie alkoholizmu jako choroby różniącej się w sposób istotny od innych zaburzeń czy chorób psychicznych.
 2. Traktowanie alkoholizmu jako choroby „pierwotnej” − alkoholizm nie jest bowiem przejawem innych zaburzeń, po których rozwiązaniu problem alkoholowy przestaje istnieć. Nie wynika on także z jakiejkolwiek innej choroby – alkoholizm jest chorobą samą w sobie.
 3. Traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekłej, postępującej i śmiertelnej oraz − co ważne − niezawinionej, a także choroby, do której powstania przyczyniło się wiele czynników.