Nasze zasady etyki

Nasz Ośrodek jest na liście placówek, których członkowie zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.


„Dobro drugiego człowieka jest naczelną wartością terapeuty uzależnień – specjalisty i instruktora terapii uzależnień oraz innych osób uczestniczących w procesie terapii. Terapeuta uzależnień szanuje godność, podmiotowość i autonomię pacjenta. Celem jego zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz ich bliskim.”

To fragment wstępu do Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Marek Wysogrocki, terapeuta i założyciel Ośrodka Rozwój Trzeźwej Osobowości, a także Bartłomiej Frukacz, terapeuta, są na liście osób, które własnym podpisem zaświadczyły, że przestrzegają Kodeksu Etyki.

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień sprawuje Komisja do Spraw Etyki działająca przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Pełny tekst kodeksu na stronie kodeksetyki.pl

 

Nasze zasady

Etyka terapii uzależnień nie jest dla nas jedynie sloganem. Nie podkreślamy faktu jej przestrzegania tylko dlatego, że „tak wypada” lub „dobrze to wygląda”. W Ośrodku Rozwój Trzeźwej Osobowości etyka to zbiór konkretnych wartości, które towarzyszą codziennej pracy z każdym, kto zdecyduje się na terapię.

Pracujemy, bo chcemy udzielać pomocy naszym pacjentom. Jesteśmy przekonani o tym, że jest to możliwe tylko w przyjaznej atmosferze i tylko przy zachowaniu uczciwych zasad.

Rozumiemy to w następujący sposób:

  • Po pierwsze – Twoje bezpieczeństwo, sprzyjające warunki i spokój. Wybrałeś ten ośrodek, bo chcesz czuć się bezpiecznie, być z dala od codziennych problemów lub od środowiska, w którym żyjesz. W ośrodku możesz czuć się bezpiecznie, a w czasie terapii nie musisz troszczyć się o nic innego, tylko skoncentrować na pracy nad sobą. Zapewniamy Ci odpowiednie warunki.
  • Po drugie – anonimowość. Tu możesz być Jankiem albo Zosią. I to nam wystarczy. Mamy w końcu pomóc Tobie, a nie… Twojemu nazwisku czy zajmowanemu przez Ciebie stanowisku.
  • Poufność i dyskrecja. W czasie terapii pozostajesz nadal wolnym człowiekiem i tylko od Ciebie zależy, o czym ze swojego życia osobistego opowiesz. Mimo to, od początku pracy w grupie kładziemy nacisk na zachowanie tajemnicy. „To, co na sali – nigdy z niej nie wychodzi!” To jedna z głównych zasad naszej pracy. Obowiązuje zarówno terapeutę, jak i uczestników terapii.
  • Szacunek. Mamy do Ciebie duży szacunek za to, że podjąłeś tę najtrudniejszą decyzję – chcesz się leczyć! Tak, wiemy, jakie to było trudne i to doceniamy. Szanujemy także Twoją indywidualność i czas potrzebny Ci na zmiany. Idź w swoim tempie, masz do tego prawo, a terapeuta w każdej chwili służy pomocą. I wreszcie – to Ty decydujesz, czy i kogo możemy poinformować „o postępach w terapii”, a my tę decyzję uznajemy i szanujemy.
  • Otwartość. Jeśli z czymkolwiek się nie zgadzasz lub Twoim zdaniem coś należy zmienić, zawsze masz możliwość powiedzenia o tym. I zawsze zostaniesz wysłuchany!

 

Ośrodek Terapii Uzależnień Rozwój Trzeźwej Osobowości działa w pełni legalnie i przyjaźnie dla pacjentów. Został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000185930.