Kadra ośrodka

Marek Wysogrocki

 

Mam na imię Marek.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, terapeutą uzależnień, Certyfikowanym Specjalistą w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia IPZ) oraz terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jednak przede wszystkim jestem od lat trzeźwiejącym alkoholikiem.

 

Pomoc ludziom uzależnionym – chorym – jest moją pasją. Myślę, że moje własne przeżycia, wzbogacone zdobytą wiedzą, są dobrym narzędziem, aby i Tobie pomóc! 

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, pracowałem również z dziećmi prowadząc obozy dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończyłem:

 • Program Rozwoju Osobistego,
 • Studium Pomocy Psychologicznej,
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień ukończyłem szkolenie w zakresie „Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia”.

Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach uzupełniających moją wiedzę. Ukończyłem również szkolenie „Metody i Techniki Prowadzenia Psychoterapii Uzależnień”, a ostatnio – kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w CTSR Sopot.

Jestem na liście terapeutów, którzy złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli przestrzegania jego zasad!

Doświadczenie zawodowe dotyczące uzależnień i przemocy:

 • 2002 – 2005 Koordynator Programu Socjalnego KEM w RP „Szklanka Wody”, skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin, redagowanie kwartalnika o tym samym tytule
 • 2008 – 2009 Wolontariat w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach
 • 2007 – 2010 Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w gm. Jabłonna pod Warszawą
 • od 2011 – Praca w schronisku dla bezdomnych w Olsztynie
 • 2011 – 2012 Prezes Stowarzyszenia Lepsze Dziś w Legionowie
 • od 2012 – Praca w prywatnych ośrodkach terapii uzależnień
 • od 2014 – 2016 Dyrektor Programu Socjalnego KEM w RP „Krok ku Nadziei”

Wybrane dyplomy i certyfikaty:

Błękitny Krzyż

Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ (specjalistyczne)

Niebieska Linia – certyfikat

Szkolenie Metody i Techniki Prowadzenia Psychoterapii Uzależnień

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach


Bartłomiej FRukacz

Bartek

 

 Mam na imię Bartek.

Jestem terapeutą uzależnień.

Urodziłem się i wychowywałem na warszawskich Bielanach. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji.

W 2015 roku ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok (szkoła z akredytacją PARPA).

 

Od młodzieńczych lat moją pasją jest obcowanie z drugim człowiekiem. Chęć rozmowy, zrozumienia i niesienia pomocy stała się moim sposobem na życie. Jestem zdania, że każdy może się pogubić w swoich planach, jednak zawsze ma wybór. Można nadal tkwić w miejscu, ale można też wybrać życzliwą i fachową pomoc. Sam doświadczyłem życiowych zakrętów i doskonale wiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że warto z takiej pomocy skorzystać, by zmieniać swoje życie.

Od 2011 r. prowadzę grupę wsparcia dla uzależnionych. Moje zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi są codziennie wzbogacane nowymi doświadczeniami. Każdego dnia widzę sens wykonywanej pracy. Uśmiechy zadowolonych pacjentów, dobre relacje z ich rodzinami, szczęśliwe dzieci, które z poczuciem bezpieczeństwa towarzyszą w trzeźwej drodze swoich rodziców… Dla takich chwil warto to robić!

Ja również jestem na liście terapeutów, którzy złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli przestrzegania jego zasad!

Od maja 2012 do maja 2017 roku działałem jako prezes Stowarzyszenia Lepsze Dziś, dzisiaj jako dumny jego współzałożyciel i członek honorowy, zawsze otwarty na inicjatywy niosące pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych. W 2017 roku uruchomiłem Pracownię Rozwoju Osobistego − Twój Czas, która działa na terenie powiatu legionowskiego koło Warszawy i ma na celu pomagać i pokazywać, jak radzić sobie z uzależnieniami i godnie żyć, jak być zadowolonym z tego, co się robi, jak wprowadzać zmiany, które mają wpływ na komfort naszego życia. Wspieramy wszystkich, którzy szukają swojej drogi do szczęścia. 

Czynnie biegam, biorę udział w biegach warszawskich wprowadzając w życie to, co zalecam. Towarzyszy mi przy tym moja wspaniała rodzina: Aneta, córeczka Ania i syn Kuba. 


Dr Stanisław Gawroński

 

 

 

Specjalista medycyny rodzinnej. W czasie pobytu w Ośrodku Rozwój Trzeźwej Osobowości pacjenci pozostają pod jego opieką lekarską, z możliwością natychmiastowej konsultacji, gdyby zaistniała taka konieczność. Ponadto, po przyjeździe do ośrodka, przechodzą podstawowe badanie lekarskie.

Alkoholizm jest chorobą – w związku z tym istnieje możliwość wystawienia zwolnienia na czas terapii, z zachowaniem zgodnej z obowiązującym prawem poufności dotyczącej jednostki chorobowej (pracodawca nie ma dostępu do informacji na ten temat).