Program terapii w RTO

Pracujemy także w Święta

Jeśli czujesz taką potrzebę – zadzwoń:
600 798 124, 500 892 803

Terapia w Ośrodku Rozwój Trzeźwej Osobowości skoncentrowana jest na pozytywnym przeświadczeniu, że trzeźwe życie jest wartościowe i może dawać wiele radości. Pacjenci Ośrodka w trakcie zajęć i pracy własnej wypracowują „plan na wyjście”, który ma wspomóc ich w dalszym, codziennym trzeźwym życiu i umożliwić radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zapobieganie im.

Otrzymują także szeroką wiedzę na temat swojej choroby, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć mechanizmy z nią związane, a w efekcie – utrzymać trzeźwość jednocześnie ciesząc się życiem.

W trakcie terapii pracujemy m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • czym jest choroba alkoholowa i inne uzależnienia,
 • jakie są objawy i fazy (autodiagnoza),
 • praca z emocjami, umiejętność ich rozpoznawania i nazywania,
 • praca nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu,
 • czym jest głód alkoholowy? – szersze spojrzenie na problem,
 • zapobieganie nawrotom picia,
 • moje wartości,
 • mechanizm iluzji i zaprzeczenia,
 • mechanizm nałogowej regulacji uczuć,
 • mechanizm rozproszonego i rozdwojonego ja,
 • Program HALT,
 • Program 24 godziny,
 • wiedza o ruchach trzeźwościowych (i udział w mitingach),
 • stworzenie „planu wyjścia”,
 • zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików,
 • osobiste „koło ratunkowe”,
 • rodzina z problemem alkoholowym,
 • dyskusje, własne wnioski,
 • rozmowy indywidualne,
 • i wiele innych, ważnych tematów.

Program terapii 1-tygodniowej oraz spotkań weekendowych jest skierowany do osób utrzymujących trzeźwość od dłuższego czasu i dostosowywany do ich potrzeb i problemów.

WAŻNE: terapia w naszym Ośrodku prowadzona jest w kameralnych, kilkuosobowych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz daje poczucie prywatności. W czasie terapii i po jej zakończeniu przestrzegamy zasady anonimowości i poufności, a także wszystkich innych zasad etyki zawodowej. Więcej informacji na temat kodeksu etyki w RTO.

Zobacz też: terapia uzależnień – oferta ośrodka