Metody terapeutyczne

Skontaktuj się z nami. Opowiemy o tym, jak możemy Ci pomóc. Czekamy na Twój telefon – może właśnie teraz?

ZADZWOŃ: 600 798 124, 500 892 803

Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, współpraca ze specjalistami oraz kolejne profesjonalne szkolenia zawodowe, pozwoliły mi wypracować własny styl i metody pracy.

W ośrodku prowadzony jest więc autorski program terapii uzależnień, jednocześnie czerpiący z doświadczeń i umiejętności najlepszych, w tym również ze sprawdzonych w Polsce i na świecie metod terapeutycznych. Program terapii był konsultowany z wysokiej klasy specjalistami, m.in. z doradcami dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opieka merytoryczna Ośrodka − mgr Paweł Lewicki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Na program RTO składają się elementy z czterech głównych nurtów terapeutycznych:

  • podejście holistyczne,
  • terapia poznawczo-behawioralna,
  • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR),
  • Program Minnesota.

Jednocześnie nie zapominamy o tym, że w każdym ośrodku leczenia alkoholizmu i ośrodku terapii uzależnień najważniejsi są pacjenci (lub „klienci”, jak mówi się w niektórych nurtach). Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i bieżące dostosowywanie zarówno metod, jak i programu, do potrzeb i zasobów konkretnych osób.

„Człowiek jest jak dom o czterech pokojach –
jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha.”

To podejście holistyczne, „całościowe” patrzenie na człowieka (któremu chcę pomóc, bo mi zaufał).

Terapia poznawczo–behawioralna:

Jest to rodzaj rozmowy na temat tego:
– jak postrzegamy samych siebie, świat i innych
– w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.
Ten rodzaj terapii zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to z kolei najnowszy trend w terapii – nie tylko związanej z leczeniem uzależnień. Główne hasła TSR:
1.    Jeśli coś działa, rób tego więcej.
2.    Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
3.    Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
4.    Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

W swojej pracy nie zapominamy również o „starej, dobrej Minnesocie” stosowanej przez lata w pracy z osobami uzależnionymi, a czerpiącej pełnymi garściami z doświadczenia Anonimowych Alkoholików.

Idea podejścia do alkoholizmu i jego leczenia według modelu Minnesota narodziła się w USA na przełomie lat 40. i 50. Założenia wstępne polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików zdrowiejących przy pomocy wspólnoty AA, na zindywidualizowanym podejściu do leczenia, z aktywnym udziałem rodziny pacjenta, realizowanym w warunkach intensywnego 28-dniowego programu stacjonarnego.

Model Minnesota ewoluował przez lata, a dziś do jego podstawowych założeń należą:

1. traktowanie alkoholizmu jako choroby różniącej się w sposób istotny od innych zaburzeń czy chorób psychicznych;

2. traktowanie alkoholizmu jako choroby „pierwotnej” (alkoholizm nie jest bowiem przejawem innych zaburzeń, po których rozwiązaniu problem alkoholowy przestaje istnieć. Nie wynika on także z jakiejkolwiek innej choroby – alkoholizm jest chorobą samą w sobie);

3. traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekłej, postępującej i śmiertelnej oraz, co ważne –  niezawinionej, a także choroby, do której powstania przyczyniło się wiele czynników.

Marek Wysogrocki

Zobacz też:

Terapia uzależnień – oferta ośrodka

Program terapii w RTO

Plattówka – listopad 2014

 

Plattówka – styczeń 2015