Marek Wysogrocki

Mam na imię Marek.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, terapeutą uzależnień, Certyfikowanym Specjalistą w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia IPZ) oraz terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jednak przede wszystkim, jestem od lat trzeźwiejącym alkoholikiem. Pomoc ludziom uzależnionym – chorym, jest moją pasją. Myślę, że moje własne przeżycia, wzbogacone zdobytą wiedzą, są dobrym narzędziem, aby i Tobie pomóc!

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, pracowałem również z dziećmi prowadząc obozy dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończyłem:

 • Program Rozwoju Osobistego,
 • Studium Pomocy Psychologicznej,
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień ukończyłem szkolenie w zakresie „Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia”. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach uzupełniających moją wiedzę. Ukończyłem również szkolenie „Metody i Techniki Prowadzenia Psychoterapii Uzależnień”, a ostatnio – kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w CTSR Sopot.

Jestem na liście terapeutów, którzy złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli przestrzegania jego zasad!

Doświadczenie zawodowe dotyczące uzależnień i przemocy:

 • 2002 – 2005 Koordynator Programu Socjalnego KEM w RP „Szklanka Wody” skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin, redagowanie kwartalnika o tym samym tytule
 • 2008 – 2009 Wolontariat w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach
 • 2007 – 2010 Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w gm. Jabłonna pod Warszawą
 • od 2011 – Praca w schronisku dla bezdomnych w Olsztynie
 • 2011 – 2012 Prezes Stowarzyszenia Lepsze Dziś
 • od 2012 – Praca w prywatnych ośrodkach terapii uzależnień
 • od 2014 – Dyrektor Programu Socjalnego KEM w RP „Krok ku Nadziei”

Wybrane dyplomy i certyfikaty:

Błękitny Krzyż

Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ (specjalistyczne)

Niebieska Linia – certyfikat

Szkolenie Metody i Techniki Prowadzenia Psychoterapii Uzależnień

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (dyplom polski, dyplom angielski)

Zadzwoń do mnie – czekam na Twój telefon 7 dni w tygodniu: 600 79 81 24