lek. Stanisław Gawroński

 

lek. Stanisław Gawroński

Specjalista medycyny rodzinnej. W czasie pobytu w ośrodku Rozwój Trzeźwej Osobowości pacjenci pozostają pod jego opieką lekarską, z możliwością natychmiastowej konsultacji, gdyby zaistniała taka konieczność. Ponadto, po przyjeździe do ośrodka, przechodzą podstawowe badanie lekarskie.

Alkoholizm jest chorobą – w związku z tym istnieje możliwość wystawienia zwolnienia na czas terapii, z zachowaniem zgodnej z obowiązującym prawem, poufności dotyczącej jednostki chorobowej (pracodawca nie ma dostępu do informacji na ten temat).