Bartłomiej Frukacz

Mam na imię Bartek. Jestem terapeutą uzależnień. Urodziłem się i wychowywałem na warszawskich Bielanach. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji. W 2015 roku ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok (szkoła z akredytacją PARPA).

Od młodzieńczych lat moją pasją jest obcowanie z drugim człowiekiem. Chęć rozmowy, zrozumienia i niesienia pomocy stała się moim sposobem na życie. Jestem zdania, że każdy może się pogubić w swoich planach, jednak zawsze ma wybór. Można nadal tkwić w miejscu, ale można też wybrać życzliwą i fachową pomoc. Sam doświadczyłem życiowych zakrętów i doskonale wiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że warto z takiej pomocy skorzystać, by zmieniać swoje życie.

Od 2011 r. prowadzę grupę wsparcia dla uzależnionych. Moje zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi są codziennie wzbogacane nowymi doświadczeniami. Każdego dnia widzę sens wykonywanej pracy. Uśmiechy zadowolonych pacjentów, dobre relacje z ich rodzinami, szczęśliwe dzieci, które z poczuciem bezpieczeństwa towarzyszą w trzeźwej drodze swoich rodziców… Dla takich chwil warto to robić!

Ja również jestem na liście terapeutów (nr 86), którzy złożyli oświadczenie o akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień i woli przestrzegania jego zasad!

Jestem też współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Lepsze Dziś, które powstało po to, by pomagać i pokazywać jak godnie żyć, jak być zadowolonym z tego co się robi, jak wprowadzać zmiany, które mają wpływ na komfort Twojego życia. Wspieramy wszystkich, którzy szukają swojej drogi do szczęścia.

Interesuję się turystyką i sportem. Towarzyszy mi przy tym moja wspaniała rodzina: Aneta, córeczka Ania i syn Kuba.

Plattówka – styczeń 2015
Plattówka – styczeń 2015
Plattówka – styczeń 2015

 

Plattówka – styczeń 2015