Anonimowość i dyskrecja

Wiemy, jak ważne dla naszych Pacjentów jest poczucie bezpieczeństwa oraz dyskrecja, zachowanie poufności i anonimowości.

Są to fundamentalne zasady, których przestrzega zespół terapeutyczny i personel naszego ośrodka. Uznaliśmy, że abyś mógł skoncentrować się na pracy nad sobą i swoją trzeźwością, konieczne jest stworzenie odpowiednich do tego warunków:

  • lokalizacja Ośrodka z dala od uczęszczanych miejsc nie jest przypadkowa. Jako jeden z niewielu ośrodków w kraju, jesteśmy położeni na uboczu, poza wsią, na rozległym terenie, wśród pięknej przyrody. To miejsce gwarantuje bezpieczeństwo, ciszę i spokój. Nasze hasło brzmi „Daleko od szosy – bliżej do zdrowia”;
  • Ośrodek ma kameralny charakter, pracujemy w niewielkich grupach terapeutycznych, co dodatkowo zwiększa komfort poczucia prywatności (i umożliwia bardziej indywidualne podejście do terapii);
  • nie dopytujemy się o to, skąd jesteś i co robisz na co dzień. Jeśli takie jest Twoje życzenie, pozostanie to Twoją tajemnicą. Sam decydujesz o tym, co chcesz o sobie powiedzieć;
  • przykładamy dużą wagę do zachowania poufności wszelkich informacji. Masz to zagwarantowane w kontrakcie terapeutycznym, który zawieramy z Tobą po przyjeździe do Ośrodka;
  • te same reguły obowiązują nie tylko terapeutów i personel, ale i pozostałych pacjentów. Żelazną zasadą jest, że to, co usłyszysz w trakcie zajęć, nie ma prawa wydostać się na zewnątrz!
  • w Ośrodku, odwrotnie niż to funkcjonuje w placówkach publicznych lub korzystających z dofinansowania NFZ, nie jest tworzona dokumentacja medyczna. Po Twoim pobycie nie zostaje ślad w żadnych dokumentach (nawet dokumenty księgowe są anonimowe). Zwolnienia lekarskie na czas terapii wystawiamy z zachowaniem należytej tajemnicy;
  • na co dzień towarzyszy nam ciepła, przyjazna atmosfera, co dodatkowo zwiększa komfort bezpieczeństwa.

Założyciel ośrodka, Marek Wysogrocki, jest na liście terapeutów, którzy własnym podpisem poświadczyli przestrzeganie Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Więcej informacji o zasadach etyki w Ośrodku.

Położenie Ośrodka RTO sprzyja anonimowości i dyskrecji